Tutorials / Ajuda

ENTITATS LOCALS – TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS


1 – PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL

1A – FASE SOL·LICITUD

Sol·licitud PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL (SARC ALS POBLES 2023) Instruccions i formulari de programació cultural.
Del 8 al 28 de març de 2023.

Preguntes freqüents (sol·licitud)

1B – FASE JUSTIFICACIÓ

Preguntes freqüents (justificació)

Compte justificatiu – Com emplenar el contingut

Compte justificatiu – Com recuperar el formulari per a la seua modificació.


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

2A – FASE SOL·LICITUD

Sol·licitud PROJECTES INTERMUNICIPALS 2023 – Instruccions i Annex I.
Del 8 al 28 de març de 2023.

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

Preguntes freqüents (sol·licitud)

2B – FASE JUSTIFICACIÓ

Preguntes freqüents (justificació)

Compte justificatiu – Com recuperar el formulari per a la seua modificació.


3 – PREMIS LITERARIS

3A – FASE SOL·LICITUD

Sol·licitud PREMIS LITERARIS 2023 – Instruccions i Annex I.
Del 20 d’abril al 12 de maig de 2023.

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

3B – FASE JUSTIFICACIÓ

Preguntes freqüents (justificació)

Compte justificatiu – Com recuperar el formulari per a la seua modificació.


4 – PROJECTES SINGULARS

4A – FASE SOL·LICITUD

Sol·licitud PROJECTES SINGULARS 2023 – Instruccions i Annexos I.
Del 23 de maig al 12 de juny de 2023.

Preguntes freqüents (sol·licitud)

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

4B – FASE JUSTIFICACIÓ

Preguntes freqüents (justificació)

Compte justificatiu – Com recuperar el formulari per a la seua modificació.


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

Sol·licitud CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA 2023 (Instruccions)
Del 23 de maig al 22 de juny de 2023.

Consells Municipals de Cultura – preguntes freqüents (sol·licitud)


SECTOR CULTURAL

PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS AL CATÀLEG SARC

Procediment d’alta – Preguntes freqüents

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA PER A TRAMITAR SOL·LICITUDS REFERIDES AL CATÀLEG SARC

Procediment alta Catàleg SARC – Seu Electrònica

Procediment renovació Catàleg SARC – Seu Electrònica