Tutorials / Ajuda

SECTOR CULTURAL

PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS AL CATÀLEG SARC

Procediment d’alta – Preguntes freqüents

ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA PER A GESTIONS DEL CATÀLEG SARC

Procediment alta Catàleg SARC – Seu Electrònica

Procediment renovació Catàleg SARC – Seu Electrònica


ENTITATS LOCALS

PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS

Convocatories subvencions SARC 2022 · Fase de presentació.
Si no consta la data la convocatòria está pendent de publicació en el BOP.

Sol·licitud SARC ALS POBLES 2022 (Instruccions i Annex I)
Del 3 al 24 de març de 2022

Sol·licitud PROJECTES INTERMUNICIPALS 2022 (Instruccions i Annex I)
Del 3 al 24 de març de 2022

Sol·licitud PREMIS LITERARIS 2022 (Instruccions i Annex I)
Del 29 d’abril fins al 19 de maig de 2022

Sol·licitud PROJECTES SINGULARS 2022 (Instruccions i Annexos I)
Del 16 de maig fins al 3 de juny de 2022

Sol·licitud CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA 2022 (Instruccions)
Del 21 de maig fins al 29 de juliol de 2022