Tutorials / Ajuda

SECTOR CULTURAL

PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS AL CATÀLEG SARC

Procediment d’alta – Preguntes freqüents

ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA PER A GESTIONS DEL CATÀLEG SARC

Procediment alta Catàleg SARC – Seu Electrònica

Procediment renovació Catàleg SARC – Seu Electrònica


ENTITATS LOCALS

PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS
(Termini finalitzat el 6/05/2021)

Convocatòria SARC als Pobles 2021 · Fase de presentació · Preguntes freqüents

Convocatòries SARC 2021 – Material de suport de les Jornades Informatives 2021

Sol·licitud SARC ALS POBLES 2021 (Instruccions i Annex I)

Sol·licitud PREMIS LITERARIS (Instruccions i Annex I)

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Convocatòries 2020 · Fase de justificació · Preguntes freqüents