Sector cultural

Per Sector Cultural entenem als professionals que es dediquen com a tasca essencial del seu perfil a les relacionades amb els diferents àmbits de la cultura. Poden ser empreses o professionals autònoms, així com associacions legalitzades que tenen com a fins principals als seus estatuts allò relacionat amb la cultura.

Per raons de les seues competències, en el SARC ens dediquem preferentment al sector cultural de la província de València. En esta secció agrupem tots els procediments d’interés dins de la web del SARC en recursos i serveis destinats principalment als agents culturals de la província de València.