eSARC Entitats Locals

En esta secció agrupem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe.

Per a trobar informació més completa de cada convocatòria i conéixer les condicions i la documentació necessària en cada cas, és recomanable accedir a l’apartat de convocatòries per a entitats locals d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A SUBVENCIONS ANUALS

PROCEDIMENTS SOL·LICITUD SUBVENCIONS

Subvenció SARC als Pobles – Formulari de sol·licitud (annex I)

Subvenció Premis Literaris – Formulari de sol·licitud (annex I)

Subvenció Consells Municipals de Cultura
Presentació directa en la Seu Electrònica de la Diputació de València

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Termini: convocatòria 2021 pendent de publicació al BOP.


PROCEDIMENTS JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS

Subvenció SARC als Pobles – Formulari model compte justificatiu

Subvenció Premis Literaris – Formulari model compte justificatiu

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Termini: pendent segons convocatòria 2021.


PROCEDIMENTS PER A ALTRES GESTIONS

ACTUALITZACIÓ CONTACTES MUNICIPALS

Formulari de comunicació i actualització de càrrecs municipals i responsables de cultura

Termini: disponibilitat permanent.


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general

Termini: disponibilitat permanent.