eSARC Entitats Locals

En esta secció agrupem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe.

Per a trobar informació més completa de cada convocatòria i conéixer les condicions i la documentació necessària en cada cas, és recomanable accedir a l’apartat de convocatòries per a entitats locals d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A SUBVENCIONS ANUALS

PROCEDIMENTS DE SUBVENCIONS 2022

Els textos complets de les convocatòries estaran disponibles el mateix dia en què es publique l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i els Annexos I estaran disponibles a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, data en què començarà el termini de presentació de les sol·licituds. El model de compte justificatiu estarà disponible el mateix dia de la publicació de la resolució de concessió en el BOP.

Preguntes freqüents – justificació de subvencions

1 – SARC ALS POBLES

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

SARC als Pobles – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022

JUSTIFICACIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 128 de 6 de juliol de 2022

Concessió 2 subvenció 2022 – BOP 144 de 28 de juliol de 2022

Formulari general model compte justificatiu (es pot triar cada programa en el menú desplegable)

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

SECCIÓ WEB SARC ALS POBLES


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Projectes Intermunicipals – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022

JUSTIFICACIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 128 de 6 de juliol de 2022.

Formulari general model compte justificatiu (es pot triar cada programa en el menú desplegable)

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

SECCIÓ WEB PROJECTES INTERMUNICIPALS


3 – PREMIS LITERARIS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Premis Literaris – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 29 d’abril al 19 de maig de 2022

JUSTIFICACIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 144 de 28 de juliol de 2022

Formulari general model compte justificatiu (es pot triar cada programa en el menú desplegable)

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

SECCIÓ WEB PREMIS LITERARIS


4 – PROJECTES SINGULARS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Projectes Singulars – Formularis de sol·licitud (annexos I)

  1. Festivals, mostres i certàmens culturals (annex I)
  2. Programacions culturals
    1. Música antiga i clàssica (annex I)
    2. Arts plàstiques i visuals (annex I)
  3. Actes commemoratius (annex I)

Termini convocatòria 2022: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022

JUSTIFICACIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 190 de 3 d’octubre de 2022

Formulari general model compte justificatiu (es pot triar cada programa en el menú desplegable)

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

SECCIÓ WEB PROJECTES SINGULARS


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

Text complet de la convocatòria

Consells Municipals de Cultura – Presentació directa en la Seu Electrònica de la Diputació de València

Termini convocatòria 2022: fins al 29 de juliol de 2022

Concessió subvenció 2022 – BOP 190 de 3 d’octubre de 2022

SECCIÓ WEB CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA


Tota la documentació ha de presentar-se en la Seu Electrònica de la Diputació de València per a completar i validar la sol·licitud / justificació de les subvencions

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

PROCEDIMENTS PER A ALTRES GESTIONS

ACTUALITZACIÓ CONTACTES MUNICIPALS PER AL SARC

Formulari de comunicació i actualització de càrrecs municipals i responsables de cultura

Termini: disponibilitat permanent


ACTUALITZACIÓ CORREU ELECTRÒNIC DE NOTIFICACIONS D’EXPEDIENTS

Per actualitzar la adreça de correu electrònic dels municipis per les notificacions / requeriments d’expedients (carpeta ajuntament) cal fer-ho en la Plataforma de Notificacions de la Generalitat Valenciana

Enllaç a la pàgina de configuració de Notificacions de la GVA

CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general

Termini: disponibilitat permanent