eSARC Entitats Locals

Des d’esta secció pot accedir a tots els procediments d’administració electrònica per a una ràpida consulta i accés directe.

Si requereix trobar informació més completa sobre cada convocatòria, condicions de participació, la documentació necessària, terminis de presentació, etc. li recomanem accedir a l’apartat de convocatòries per a entitats locals d’esta pàgina web.PROCEDIMENTS PER A SUBVENCIONS

SUBVENCIONS 2024

Els textos complets de les convocatòries estaran disponibles el mateix dia en què es publique l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i els formularis estaran disponibles a partir del següent dia hàbil des de la publicació en el BOP, data en què començarà el termini de presentació de les sol·licituds. El model de compte justificatiu estarà disponible el mateix dia de la publicació de la resolució de concessió en el BOP.


1 – PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL (SARC als Pobles)

SOL·LICITUD 2024

Termini convocatòria 2024: des del 20 de març fins al 12 d’abril de 2024.

Text complet de la convocatòria

Programació Cultural Municipal – Formulari

JUSTIFICACIÓ 2024

Termini justificació 2024: primer termini voluntari (1 de desembre de 2024); termini final (24 de gener de 2025).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

SOL·LICITUD 2024

Termini convocatòria 2024: des del 20 de març fins al 12 d’abril de 2024.

Text complet de la convocatòria

Projectes Intermunicipals – Formulari Annex I

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ 2024

Termini justificació 2024: primer termini voluntari (1 de desembre de 2024); termini final (24 de gener de 2025).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


3 – PREMIS LITERARIS

SOL·LICITUD 2024

Termini convocatòria 2024: des del 17 de maig fins al 6 de juny de 2024..

Text complet de la convocatòria

Premis Literaris – Formulari Annex I

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ 2024

Termini justificació 2024: primer termini voluntari (1 de desembre de 2024); termini final (24 de gener de 2025).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


4 – PROJECTES SINGULARS

SOL·LICITUD 2024

Termini convocatòria 2024: pendent de publicació al BOP.

Text complet de la convocatòria

Projectes Singulars – Formularis de sol·licitud (annexos I)

  1. Festivals, mostres i certàmens culturals (annex I)
  2. Música antiga i clàssica (annex I)
  3. Actes commemoratius (annex I)

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ 2024

Termini justificació 2024: primer termini voluntari (1 de desembre de 2024); termini final (24 de gener de 2025).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

SOL·LICITUD 2024

Termini convocatòria 2024: pendent de publicació al BOP.

Text complet de la convocatòria

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

JUSTIFICACIÓ 2024

Termini justificació 2024: fins el 15 de novembre de 2024.

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de ValènciaPROCEDIMENTS PER A ALTRES GESTIONS

ACTUALITZACIÓ CONTACTES MUNICIPALS PER AL SARC

Formulari de comunicació i actualització de càrrecs municipals i responsables de cultura


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general