eSARC Entitats Locals

En esta secció agrupem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe.

Per a trobar informació més completa de cada convocatòria i conéixer les condicions i la documentació necessària en cada cas, és recomanable accedir a l’apartat de convocatòries per a entitats locals d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A SUBVENCIONS ANUALS

PROCEDIMENTS SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS 2022

Els textos complets de les convocatòries estaran disponibles el mateix dia en què es publique l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i els Annexos I estaran disponibles a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, data en què començarà el termini de presentació de les sol·licituds.

1 – SARC ALS POBLES

Text complet de la convocatòria

SARC als Pobles – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022.

SECCIÓ WEB SARC ALS POBLES


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

Text complet de la convocatòria

Projectes Intermunicipals – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022.

SECCIÓ WEB PROJECTES INTERMUNICIPALS


3 – PREMIS LITERARIS

Text complet de la convocatòria

Premis Literaris – Formulari de sol·licitud (annex I)

Termini convocatòria 2022: del 29 d’abril al 19 de maig de 2022.

SECCIÓ WEB PREMIS LITERARIS


4 – PROJECTES SINGULARS

  • 1. Festivals, mostres i certàmens culturals
  • 2. Programacions culturals
    • 2.1. Música antiga i clàssica
    • 2.2. Arts plàstiques i visuals
  • 3. Actes commemoratius

Text complet de la convocatòria

Projectes Singulars – Formularis de sol·licitud (annexos I)

Termini convocatòria 2022: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022..

SECCIÓ WEB PROJECTES SINGULARS


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

Text complet de la convocatòria

Consells Municipals de Cultura – Presentació directa en la Seu Electrònica de la Diputació de València

Termini convocatòria 2022: Fins al 29 de juliol de 2022.

SECCIÓ WEB CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA


Els Annexos I han d’enviar-se juntament amb la resta de documentació en la Seu Electrònica de la Diputació de València per a completar i validar la sol·licitud de subvenció.

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


PROCEDIMENTS JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS 2022

Enllaços disponibles en la fase de justificació de cada programa
(Disponible en format per a emplenar i generar el PDF)

Formulari general model compte justificatiu (es port triar cada programa en el menú desplegable)


Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Terminis de justificació:

– SARC ALS POBLES 2022: finalitza el 10 de gener de 2023.

– PROJECTES INTERMUNICIPALS 2022: finalitza el 10 de gener de 2023.

– PREMIS LITERARIS 2022: finalitza el 10 de gener de 2023.

– PROJECTES SINGULARS 2022: finalitza el 10 de gener de 2023.


PROCEDIMENTS PER A ALTRES GESTIONS

ACTUALITZACIÓ CONTACTES MUNICIPALS PER AL SARC

Formulari de comunicació i actualització de càrrecs municipals i responsables de cultura

Termini: disponibilitat permanent.


ACTUALITZACIÓ CORREU ELECTRÒNIC DE NOTIFICACIONS D’EXPEDIENTS

Per actualitzar la adreça de correu electrònic dels municipis per les notificacions / requeriments d’expedients (carpeta ajuntament) cal fer-ho en la Plataforma de Notificacions de la Generalitat Valenciana

Enllaç a la pàgina de configuració de Notificacions de la GVA

CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general

Termini: disponibilitat permanent.