eSARC Entitats Locals

Des d’esta secció pot accedir a tots els procediments d’administració electrònica per a una ràpida consulta i accés directe.

Si requereix trobar informació més completa sobre cada convocatòria, condicions de participació, la documentació necessària, terminis de presentació, etc. li recomanem accedir a l’apartat de convocatòries per a entitats locals d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A SUBVENCIONS

SUBVENCIONS 2023

Els textos complets de les convocatòries estaran disponibles el mateix dia en què es publique l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i els formularis estaran disponibles a partir de l’endemà de la publicació en el BOP, data en què començarà el termini de presentació de les sol·licituds. El model de compte justificatiu estarà disponible el mateix dia de la publicació de la resolució de concessió en el BOP.

1 – PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL

SOL·LICITUD

Termini convocatòria 2023: del 8 al 28 de març de 2023.

Text complet de la convocatòria

Programació Cultural Municipal – Formulari

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació 2023: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

SOL·LICITUD

Termini convocatòria 2023: del 8 al 28 de març de 2023.

Text complet de la convocatòria

Projectes Intermunicipals – Formulari Annex I

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació 2023: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


3 – PREMIS LITERARIS

SOL·LICITUD

Termini convocatòria 2023: des del 20 d’abril fins al 12 de maig de 2023.

Text complet de la convocatòria

Premis Literaris – Formulari Annex I

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació 2023: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


4 – PROJECTES SINGULARS

SOL·LICITUD

Termini convocatòria 2023: des del 23 de maig fins al 12 de juny de 2023.

Text complet de la convocatòria

Projectes Singulars – Formularis de sol·licitud (annexos I)

  1. Festivals, mostres i certàmens culturals (annex I)
  2. Música antiga i clàssica (annex I)
  3. Actes commemoratius (annex I)

Guia per l’elaboració d’un projecte cultural

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació 2023: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Compte justificatiu – Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF).

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

SOL·LICITUD

Termini convocatòria 2023: des del 23 de maig fins al 22 de juny de 2023.

Text complet de la convocatòria

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació 2023: fins el 15 de novembre de 2023.

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


PROCEDIMENTS PER A ALTRES GESTIONS

ACTUALITZACIÓ CONTACTES MUNICIPALS PER AL SARC

Formulari de comunicació i actualització de càrrecs municipals i responsables de cultura


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general