Alta catàleg

PROCEDIMENT D’ALTA 2024/2027

Inscripció Catàleg 2024/2027:

Termini obert des del 6 de novembre de 2023

Les dates del període de presentació es poden modificar per raons tècniques i organitzatives.


Els professionals del sector cultural de la província de València que volen presentar noves activitats per al Catàleg d’Activitats Culturals 2024/2027 poden formalitzar la seua gestió des del 6 de novembre de 2023, completant el formulari de sol·licitud en la web del SARC i remetent posteriorment el PDF de la sol·licitud mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

El SARC publicarà el febrer de 2024 en la web del Catàleg les altes rebudes amb anterioritat al 31 de desembre de 2023. Les propostes rebudes després d’esta data s’aniran incorporant progressivament.


CONVOCATÒRIA

Convocatòria del Catàleg d’Activitats Culturals SARC 2024/2027

Preguntes freqüents – Alta catàleg 2024/2027


COM I ON ENVIAR LA SOL·LICITUD I EL MATERIAL AUDIOVISUAL

PAS 1

Emplenar en la web del SARC el formulari amb les dades de l’activitat i la càrrega de documentació reflectida en la normativa general. Es generen dos PDF en el correu electrònic indicat pel sol·licitant, un dels quals (“document_seu-e”) cal enviar en el pas 2 mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

FORMULARI D’ALTA – Activitats per al Catàleg SARC 2024/2027

ATENCIÓ: La grandària dels arxius adjunts (PDFs, fotografies…,) no ha de superar els 8 MB per arxiu perquè el formulari es puga enviar correctament. És molt important escriure correctament el correu electrònic de l’empresa, professional o associació en el formulari, per a assegurar-se que es rep esta documentació.


Una vegada omplit amb l’activitat a presentar, el formulari envia al correu electrònic de l’empresa, professional o associació dos arxius en PDF:

– Un PDF de la fitxa tècnica de l’activitat que s’ha presentat.

  • Este PDF amb la fitxa no cal enviar-ho al SARC, ja que la informació completada es rep en els nostres servidors per al seu posterior tractament.

– Un PDF de la sol·licitud (“document_seu-e”) amb el codi intern.


PAS 2

Emplenar en la Seu Electrònica el procediment de sol·licitud i adjuntar el PDF rebut (“document_seu-e”). És necessari disposar de firma electrònica.

Seu Electrònica de la Diputació de València – Cultura


PAS 3 (opcional)

En cas de no haver introduït en el formulari un enllaç de l’espectacle o activitat completa en les modalitats que siga necessari, enviar enllaç digital per a la seua descàrrega pel SARC al correu electrònic catalogo.sarc@dival.es indicant el codi intern i el títol de l’espectacle / activitat.


SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS DE LES ACTIVITATS / ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Els possibles canvis que es vulguen sol·licitar s’han de fer exclusivament a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica, entrant amb la mateixa signatura digital que va registrar l’expedient corresponent a l’activitat que es vol modificar, acompanyant un escrit en PDF amb la descripció dels canvis sol·licitats.

Per a aportar documentació requerida mitjançant notificació del SARC per a esmenar els expedients de les activitats presentades, també s’ha d’utilitzar este procediment.

Tutorial: esmenes, modificacions o baixes d’activitats del Catàleg SARC

En cas de voler modificar o canviar una imatge s’ha de fer enviant un correu a catalogo.sarc@dival.es, ja que actualment la seu no admet la càrrega de formats d’imatge.


El Catàleg del SARC publicat en 2024 tindrà una vigència fins a l’exercici 2027, aprovat pel decret 13201 de 23 d’octubre de 2023 del diputat delegat de l’Àrea de Cultura, publicat en el BOP 211 de 2 de novembre de 2023 on s’aprova la creació de l’expedient d’elaboració, selecció, gestió i publicació del Catàleg d’Activitats Culturals 2024-2027.