Consells Municipals de Cultura

CONVOCATÒRIA CMC 2022

PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA:
– BOP 96 de 20 de maig de 2022.
– BOP 101 de 27 de maig de 2022. (Correcció termini de presentació)


PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Fins al 29 de juliol de 2022.

Convocatòria CMC 2022: text complet

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


RESOLUCIÓ CONCESSIÓ CMC 2022

BOP 190 de 3 d’octubre de 2022.

CONVOCATÒRIA CMC 2021

Amb esta convocatòria es pretén donar continuïtat al projecte iniciat l’any 2020 de recolzament a la creació del Consell Municipal de Cultura i l’aprovació dels seus estatuts o reglaments de funcionament, afegint a més a més aspectes com l’elaboració del Pla Municipal d’Acció Cultural que determinarà les actuacions futures en matèria d’acció cultural local i que suposarà una ajuda en el desenvolupament de les polítiques culturals locals.

Convocatòria CMC 2021: extracte publicat al BOP 98 de 25 de maig de 2021

Convocatòria CMC 2021: text complet

Termini de sol·licitud: des del 26 de maig fins al 26 de juliol de 2021

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Resolució de concessió CMC 2021: publicada al BOP 197 d’11 d’octubre de 2021


DOCUMENTS CMC

En esta secció apareixen recopilats els documents que regulen la creació i el funcionament dels CMC als diferents pobles de la província de València.

Documentació sobre els CMC


JORNADA SOBRE ELS CMC

El passat 1 de març de 2021 es va celebrar una jornada de reflexió i anàlisi dels CMC. Ací es pot consultar el programa i la gravació de totes les intervencions.

Jornada informativa sobre els CMC


Consell municipal de cultura

Es recomana a les corporacions municipals la creació dels Consells Municipals de Cultura, que amb una visió plenament local, poden ajudar a enfortir el teixit cultural, a fer-la més inclusiva i cohesionar la ciutadania. Els CMC, com a òrgans d’assessorament, poden ser un bon instrument per al foment d’una participació més activa en els projectes culturals.

En un horitzó un poc més avançat, es tracta també que els ajuntaments puguen aprofundir en el debat cultural participatiu, i anar configurant a poc a poc, uns Plans d’Acció Cultural (PMAC) que dibuixen les necessitats òptimes d’equipaments, personal, línies de treball i prioritats culturals en el present i en el futur de cada poble.

Els projectes culturals municipals necessiten ajustar-se a paràmetres de sostenibilitat econòmica i a criteris realistes que prioritzen les necessitats de cada municipi. A més, la conjuntura social del moment planteja la necessitat d’anar impregnant el debat cultural dels objectius del desenvolupament sostenible, un programa que des de la UNESCO ha marcat la fita de 2030 per aconseguir superar importants reptes: com l’eradicació de la pobresa, l’educació de qualitat, el treball decent, la lluita contra el canvi climàtic, etc.