Consells Municipals de Cultura

Esta convocatòria té com a objecte fomentar la creació i el funcionament habitual dels Consells Municipals de Cultura (CMC) a la província de València i l’elaboració i desenvolupament de Plans Municipals d’Acció Cultural (PMAC).

CONVOCATÒRIA CMC 2023

SOL·LICITUD

PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 97 de 22 de maig de 2023

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 23 de maig fins al 22 de juny de 2023

Convocatòria CMC 2023: text complet

Preguntes freqüents

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


JUSTIFICACIÓ

PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ: BOP 189 de 28 de setembre de 2023

PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ: fins al 15 de novembre de 2023

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions: BOP 6 de 9 de gener de 2024.


DOCUMENTS CMC

En esta secció apareixen recopilats els documents que regulen la creació i el funcionament dels CMC als diferents pobles de la província de València.

Documentació sobre els CMC


JORNADA SOBRE ELS CMC

En març de 2021 es va celebrar una jornada de reflexió i anàlisi dels CMC. Ací es pot consultar el programa i la gravació de totes les intervencions.

Jornada informativa sobre els CMC


Es recomana a les corporacions municipals la creació dels Consells Municipals de Cultura, que amb una visió plenament local, poden ajudar a enfortir el teixit cultural, a fer-la més inclusiva i cohesionar la ciutadania. Els CMC, com a òrgans d’assessorament, poden ser un bon instrument per al foment d’una participació més activa en els projectes culturals.

En un horitzó un poc més avançat, es tracta també que els ajuntaments puguen aprofundir en el debat cultural participatiu, i anar configurant a poc a poc, uns Plans d’Acció Cultural (PMAC) que dibuixen les necessitats òptimes d’equipaments, personal, línies de treball i prioritats culturals en el present i en el futur de cada poble.

Els projectes culturals municipals necessiten ajustar-se a paràmetres de sostenibilitat econòmica i a criteris realistes que prioritzen les necessitats de cada municipi. A més, la conjuntura social del moment planteja la necessitat d’anar impregnant el debat cultural dels objectius del desenvolupament sostenible, un programa que des de la UNESCO ha marcat la fita de 2030 per aconseguir superar importants reptes: com l’erradicació de la pobresa, l’educació de qualitat, el treball decent, la lluita contra el canvi climàtic, etc.