Premis Literaris

Les ajudes previstes en esta convocatòria tenen per objecte la realització de premis i concursos literaris, entesos com a certàmens de literatura que comporten la concessió d’un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l’obra.

CONVOCATÒRIA 2022PREMIS, CERTÀMENS I CONCURSOS LITERARIS

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 144 de 28 de juliol de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2023.

Una vegada publicada la resolució d’adjudicació en el BOP, i sempre que haja finalitzat la seua programació, les entitats beneficiàries podran justificar la subvenció de manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2022. En cap cas es permetrà justificació parcial de les despeses subvencionades.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: a la finalització del període de justificació.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat en el BOP 80 de 28 d’abril de 2022.
Text complet en les instruccions de la subvenció.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 29 d’abril fins al 19 de maig de 2022.