Premis literaris

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria tenen per objecte la realització de premis i concursos literaris, entesos com a certàmens de literatura que comporten la concessió d’un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l’obra. Els premis i concursos literaris objecte d’esta subvenció hauran d’haver-se celebrat, almenys, en cinc edicions, realitzades de manera continuada o no, en els últims huit anys. És una línia de subvenció orientada a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València. Només un projecte per entitat, amb una subvenció màxima de 8.000 €.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

Anunci amb la concessió de la subvenció 2021

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

DATES CONVOCATÒRIA 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat en el BOP 70 de 15 d’abril.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 16 d’abril fins al 6 de maig.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Publicada al BOP 144 de 28 de juliol.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2022.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Pendent.