Projectes Singulars

CONVOCATÒRIA 2023 – PROJECTES SINGULARS

La convocatòria de Projectes Singulars s’organitza en tres línies diferents: Festivals, Mostres i Certàmens, Programacions de Música Antiga i Clàssica i Actes Commemoratius.

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 97 de 22 de maig de 2023.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: desde el 23 de maig fins al 12 de juny de 2023.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS CULTURALS

PROGRAMACIONS CULTURALS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA

ACTES COMMEMORATIUS

PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ: BOP 189 de 28 de setembre de 2023


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS: primer termini voluntari ( 1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Accés a la pàgina de justificació dels Projectes Singulars (per a les tres línies de subvenció)


ACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS