Projectes Singulars

CONVOCATÒRIA 2022

La convocatòria de Projectes Singulars s’organitza en els següents programes:

FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS CULTURALS

PROGRAMACIONS CULTURALS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA

PROGRAMACIONS CULTURALS D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS

ACTES COMMEMORATIUS

PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 91 de 13 de maig de 2022.

La convocatòria completa està en cada apartat d’esta pàgina web.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022.