Projectes Singulars

CONVOCATÒRIA 2023 – PROJECTES SINGULARS

La convocatòria de Projectes Singulars s’organitza en tres línies diferents: Festivals, Mostres i Certàmens, Programacions de Música Antiga i Clàssica i Actes Commemoratius.

Publicació de la convocatòria: BOP 97 de 22 de maig de 2023.

Presentació de les sol·licituds: des del 23 de maig fins al 12 de juny de 2023.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

Accés a la pàgina de justificació dels Projectes Singulars (per a les tres línies de subvenció)


APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 5 de 8 de gener de 2024.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS CULTURALS

PROGRAMACIONS CULTURALS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA

ACTES COMMEMORATIUS

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 189 de 28 de setembre de 2023.


ACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS