Projectes Singulars

CONVOCATÒRIA 2024 – PROJECTES SINGULARS

Publicació en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Publicació de la convocatòria: Pendent de la publicació en el BOP.

Text complet de la convocatòria.

Presentació de les sol·licituds: 15 dies hàbils a partir de la data de publicació en el BOP.


Convocatòria 2024 – Fase de sol·licitud – instruccions i models

Cadascun dels tres apartats té les seues pròpies instruccions i models.

FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS CULTURALS

PROGRAMACIONS CULTURALS DE MÚSICA ANTIGA I CLÀSSICA

ACTES COMMEMORATIUS

Convocatòria 2024 – Fase de justificació – instruccions i models

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari, 1 de desembre de 2024; termini final, 24 de gener de 2025.

Accés a la pàgina de justificació dels Projectes Singulars (procediment comú per a les tres línies de subvenció).


ACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS