Descàrregues

En esta secció posem a disposició arxius, documents, imatges, etc,… que són d’utilitat per al desenrotllament de les distintes activitats organitzades pel SARC.

En el cas del logotip corporatiu del SARC, la seua utilització està autoritzada únicament als efectes estipulats en les bases dels distints programes. En cap cas es podrà utilitzar com a promoció de les activitats pròpies dels professionals o empreses, encara que apareguen en els catàlegs o altres activitats relacionades amb el SARC, sense cap tipus d’autorització prèvia.

LLISTATS CONTACTES MUNICIPALS

Estos llistats públics poden ser utilitzats pels professionals per a posar-se en contacte amb els municipis. El SARC no pot garantir la disponibilitat, així com l’atenció dels correus electrònics de tercers. S’ha arreplegat la informació amb la màxima actualització possible.

Contactes Municipals · correus electrònics i telèfonsActualització: febrer 2023.


ACTES DE RECEPCIÓ FONS EDITORIAL 2022 / 2023

Model de l’acta del lot 3

Model de l’acta del lot 4

Model de l’acta del lot 5

Model de l’acta del lot 6


IDENTITAT CORPORATIVA

Per a obtindre les imatges, fer clic a l’enllaç i accedir al botó de descàrrega.

VERSIÓ JPEG

Logo SARC (b/n) – JPEG

Logo SARC (color) – JPEG

VERSIÓ ADOBE ILLUSTRATOR

Logo SARC b/n – Illustrator

Logo SARC color – Illustrator

Logo SARC b/n negatiu sense fons – Illustrator

Logo SARC color negatiu sense fons – Illustrator

VERSIÓ PDF

Logo SARC b/n – PDF

Logo SARC color – PDF

Logo SARC b/n negatiu sense fons – PDF

Logo SARC color negatiu sense fons – PDF