Descàrregues

En esta secció posem a disposició arxius, documents, imatges, etc,… que són d’utilitat per al desenrotllament de les distintes activitats organitzades pel SARC.

En el cas del logotip corporatiu del SARC, la seua utilització està autoritzada únicament als efectes estipulats en les bases dels distints programes. En cap cas es podrà utilitzar com a promoció de les activitats pròpies dels professionals o empreses, encara que apareguen en els catàlegs o altres activitats relacionades amb el SARC, sense cap tipus d’autorització prèvia.

LOGOTIPS VIGENTS

logo SARC (color) – JPEG

logo SARC (b/n) – JPEG

Per a obtindre les imatges, fer clic a l’enllaç i accedir al botó de descàrrega.
Per altres formats més especialitzats, (versió en negatiu, PNG transparent o PDF vectoritzats), consulteu en administracion.sarc@dival.es


LLISTATS CONTACTES MUNICIPALS

Estos llistats públics poden ser utilitzats pels professionals per a posar-se en contacte amb els municipis. El SARC no pot garantir la disponibilitat, així com l’atenció dels correus electrònics de tercers. S’ha arreplegat la informació amb la màxima actualització possible.

Contactes Municipals · correus electrònics i telèfons

ACTUALITZACIÓ: març 2021.