Descàrregues

En esta secció posem a disposició arxius, documents, imatges, etc,… que són d’utilitat per al desenrotllament de les distintes activitats organitzades pel SARC.

IDENTITAT GRÀFICA

Accés als logotips del SARC antics (per a les campanyes 2023) i renovats (a partir de les campanyes 2024).

Identitat gràfica vigent des de 2024

Identitat gràfica vigent fins a 2023


LLISTATS CONTACTES MUNICIPALS

Estos llistats públics poden ser utilitzats pels professionals per a posar-se en contacte amb els municipis. El SARC no pot garantir la disponibilitat, així com l’atenció dels correus electrònics de tercers. S’ha arreplegat la informació amb la màxima actualització possible.

Contactes Municipals · correus electrònics i telèfonsActualització: febrer 2023.


ACTES DE RECEPCIÓ FONS EDITORIAL 2022 / 2023

Model de l’acta del lot 3

Model de l’acta del lot 4

Model de l’acta del lot 5

Model de l’acta del lot 6