Seu electrònica Diputació

La Seu Electrònica de la Diputació de València és la plataforma on s’entrega la documentació que ha de ser registrada de manera oficial, segons els criteris de l’administració electrònica, regulats per les lleis i normes bàsiques en administració electrònica.

Cada documentació que s’entrega pot tindre un seguiment del seu estat en la Carpeta Ajuntament (Entitats Locals) o en la Carpeta Ciutadana, de caràcter personal.

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA


REQUISITS TÈCNICS – SEU ELECTRÒNICA


TRÀMITS DEL SARC EN LA SEU ELECTRÒNICA

A) ENTITATS LOCALS

  • La presentació de les subvencions anuals dels programes (formulari de sol·licitud -Annex I- a emplenar prèviament en la web del SARC).
  • La justificació de les subvencions anuals dels programes (model de compte justificatiu a emplenar prèviament en la web del SARC).
  • Qualsevol altra convocatòria que precise el registre corresponent.

ACCEDEIX A LA SECCIÓ AMB ELS TRÀMITS SARC PER A ENTITATS LOCALS


B) SECTOR CULTURAL

  • La presentació de noves propostes culturals per al Catàleg SARC. (Formulari d’alta de noves activitats a emplenar prèviament en la web del SARC).
  • La renovació de les propostes ja existents en el Catàleg de l’any en curs. (Formulari de renovació a emplenar prèviament en la web del SARC).

ACCEDEIX A LA SECCIÓ AMB ELS TRÀMITS SARC PER AL SECTOR CULTURAL (Empreses, persones autònomes o associacions)