Programació cultural municipal


Són objecte d’estes subvencions les programacions culturals anuals dels ajuntaments de la província de València. Estes ajudes tenen com a finalitat afavorir i donar suport a la planificació i execució de les programacions culturals municipals, i contribuir al manteniment i consolidació de les mateixes amb la finalitat que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat principalment per a la programació cultural municipal estable. També incorpora les ajudes per a les festes populars als municipis de menys de 5.000 habitants. Queda estructurat en diversos trams de concessió econòmica, en funció de la població de cada municipi.

CONVOCATÒRIA 2023

Publicació de la convocatòria: BOP 46 de 7 de març de 2023

Presentació de les sol·licituds: des del 8 al 28 de març de 2023.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: 
BOP 6 de 9 de gener de 2024.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 130 de 6 de juliol de 2023


ACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS