SARC als Pobles


És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat principalment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes per a les festes populars als municipis de menys de 5.000 habitants. Queda estructurat en diversos trams de concessió econòmica, en funció de la població de cada municipi.

NOTA IMPORTANT: la convocatòria SARC ALS POBLES 2022 torna a tindre el format habitual únicament per a programacions culturals estables, i ja no inclou altres convocatòries com a Projectes Intermunicipals o Projectes Singulars, que tenen convocatòria pròpia.

CONVOCATÒRIA 2022 – SARC ALS POBLES

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 128 de 6 de juliol de 2022.

SEGONA RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 144 de 28 de juliol de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2023.

Una vegada publicada la resolució d’adjudicació en el BOP, i sempre que haja finalitzat la seua programació, les entitats beneficiàries podran justificar la subvenció de manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2022. En cap cas es permetrà justificació parcial de les despeses subvencionades.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: a la finalització del període de justificació.

Primer grup de justificacions en termini voluntari

Segon grup de justificacions


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:
Extracte publicat al BOP 42 de 2 de març de 2022. Text complet en les instruccions de la subvenció.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Del 3 al 24 de març de 2022.