SARC als Pobles

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes per a les festes populars als municipis de menys de 5.000 habitants. Queda estructurat en diversos trams de concessió econòmica, en funció de la població de cada municipi.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2021

Anunci amb la concessió de la subvenció 2021

Correcció d’errors de la concessió de la subvenció 2021

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2021

DATES CONVOCATÒRIA 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat en el BOP 70 de 15 d’abril..

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 16 d’abril fins al 6 de maig.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Publicada al BOP 144 de 28 de juliol.

CORRECCIÓ D’ERRORS CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Publicada al BOP 197 d’11 d’octubre

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2022.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Pendent.