Directori – Actualització

Des dels serveis de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València s’envia informació de diferents ofertes culturals als municipis i entitats locals, així com comunicacions d’altres activitats, processos, subvencions… En la majoria dels casos per aplicació dels sistemes d’administració electrònica que impliquen major rapidesa així com una optimització econòmica i mediambiental estes comunicacions es realitzen per correu electrònic.

S’ha habilitat este formulari en la web del SARC on es poden aportar i actualitzar de forma permanent estes dades (alcaldia, regidoria i responsable o tècnic/a de cultura).

ACTUALITZACIÓ DELS CONTACTES MUNICIPALS

Accés al formulari d’enviament i actualització dels contactes municipals.

Els contactes s’utilitzaran a l’efecte de terminis relacionats amb les activitats i serveis de l’Àrea de Cultura i en cap cas s’enviarà publicitat o informació de tercers. Així mateix, esta informació no se cedirà a tercers, en compliment de les lleis de protecció de dades. Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades registrades davant la Diputació presentant una sol·licitud en el Registre General.