Identitat Gràfica

En el cas del logotip corporatiu del SARC, la seua utilització està autoritzada únicament als efectes estipulats en les bases dels diferents programes. En cap cas es podrà utilitzar com a promoció de les activitats pròpies dels professionals o empreses, encara que apareguen en els catàlegs o altres activitats relacionades amb el SARC, sense cap tipus d’autorització prèvia.NOVA IDENTITAT GRÀFICA (des de 2024)


Per a obtindre les imatges, fer clic a l’enllaç i accedir al botó de descàrrega.

VERSIÓ JPEG

Logo SARC – negre NO transparent.


VERSIÓ PNG

Logo SARC – transparent negre (aplicació a fons clar).

Logo SARC – transparent blanc (aplicació a fons obscur).


VERSIÓ VECTORIAL PDF

Logo SARC – negre CMYK (aplicació a fons clar).

Logo SARC – blanc CMYK (aplicació a fons obscur).

Logo SARC – negre RGB (aplicació a fons clar).

Logo SARC – blanc RGB (aplicació a fons obscur).


IDENTITAT GRÀFICA (fins a 2023)


Per a obtindre les imatges, fer clic a l’enllaç i accedir al botó de descàrrega.

VERSIÓ JPEG

Logo SARC (b/n) – JPEG

Logo SARC (color) – JPEG

VERSIÓ ADOBE ILLUSTRATOR

Logo SARC b/n – Illustrator

Logo SARC color – Illustrator

Logo SARC b/n negatiu sense fons – Illustrator

Logo SARC color negatiu sense fons – Illustrator

VERSIÓ PDF

Logo SARC b/n – PDF

Logo SARC color – PDF

Logo SARC b/n negatiu sense fons – PDF

Logo SARC color negatiu sense fons – PDF