eSARC Sector Cultural

En esta secció mostrem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe. Per trobar informació més completa de cada procediment és recomanable accedir a l’apartat de alta o renovació d’activitats del Catàleg SARC d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A FORMAR PART DEL CATÀLEG SARC 2024/2027

ALTA

Alta de noves activitats o espectacles per a formar part del Catàleg SARC 2024/2027 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – procediment CATÀLEG SARC

Termini: des del 6 de novembre de 2023.

RENOVACIÓ

Renovació d’activitats o espectacles del Catàleg 2023 al de 2024/2027 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – procediment CATÀLEG SARC

Termini: des del 6 de novembre de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.

MODIFICACIONS O BAIXA D’ACTIVITATS DEL CATÀLEG

Els possibles canvis que es vulguen sol·licitar s’han de fer exclusivament a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de la Diputació de València, entrant amb la mateixa signatura digital que va registrar l’expedient corresponent a l’activitat que es vol modificar, acompanyant un escrit en PDF amb la descripció dels canvis sol·licitats.

Tutorial: modificacions o baixa de activitats del Catàleg SARC


El SARC no es fa responsable ni comparteix necessàriament els continguts de text, fotografies o vídeos externs enllaçats des del Catàleg. La titularitat d’estos continguts correspon a les empreses, grups i professionals inclosos, que els cedeixen expressament al SARC amb la finalitat exclusiva de promoció i difusió de les activitats en diferents suports.

ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA

Per a obtindre més informació sobre la Seu Electrònica, clicar ací.


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general