eSARC Sector Cultural

En esta secció agrupem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe. Per trobar informació més completa de cada procediment és recomanable accedir a l’apartat de alta o renovació d’activitats del Catàleg SARC d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A FORMAR PART DEL CATÀLEG SARC 2022

ALTA

Alta de noves activitats o espectacles per a formar part del Catàleg SARC 2022 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – Cultura

Termini: des del 27 d’octubre de 2021 fins al 31 de maig de 2022.

RENOVACIÓ

Renovació d’activitats o espectacles del Catàleg 2021 al de 2022 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – Cultura

Termini: des del 27 d’octubre de 2021 fins al 31 de maig de 2022.

MODIFICACIONS DEL CATÀLEG

Per a sol·licitar qualsevol modificació dels continguts envieu un correu electrònic a catalogo.sarc@dival.es.

El SARC no es fa responsable ni comparteix necessàriament els continguts de text, fotografies o vídeos externs enllaçats des del Catàleg. La titularitat d’estos continguts correspon a les empreses, grups i professionals inclosos, que els cedeixen expressament al SARC amb la finalitat exclusiva de promoció i difusió de les activitats en diferents suports.

ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA

Per a obtindre més informació sobre la Seu Electrònica, clicar ací.


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general