eSARC Sector Cultural

En esta secció agrupem tots els procediments d’administració electrònica per una ràpida consulta i accés directe. Per trobar informació més completa de cada procediment és recomanable accedir a l’apartat de alta o renovació d’activitats del Catàleg SARC d’esta pàgina web.


PROCEDIMENTS PER A FORMAR PART DEL CATÀLEG SARC 2023

Estes dates es poden modificar per raons tècniques i d’organització.

ALTA

Alta de noves activitats o espectacles per a formar part del Catàleg SARC 2023 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – procediment ALTA Catàleg

Termini: des del 24 d’octubre de 2022 fins al 31 de maig de 2023.

RENOVACIÓ

Renovació d’activitats o espectacles del Catàleg 2022 al de 2023 – FORMULARI

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – procediment RENOVACIÓ Catàleg

Termini: des del 24 d’octubre de 2022 fins al 31 de maig de 2023.

BAIXA

Baixa d’activitats o espectacles del Catàleg. (La gestió es fa directament en la Seu Electrònica).

No cal presentar cap documentació, només emplenar a la Seu Electrònica títol de l’espectacle / activitat i el seu número de catàleg.

Accés a la Seu Electrònica de la Diputació de València – procediment BAIXA Catàleg

MODIFICACIONS DEL CATÀLEG

Per a sol·licitar qualsevol modificació dels continguts envieu un correu electrònic a catalogo.sarc@dival.es.

El SARC no es fa responsable ni comparteix necessàriament els continguts de text, fotografies o vídeos externs enllaçats des del Catàleg. La titularitat d’estos continguts correspon a les empreses, grups i professionals inclosos, que els cedeixen expressament al SARC amb la finalitat exclusiva de promoció i difusió de les activitats en diferents suports.

ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA

Per a obtindre més informació sobre la Seu Electrònica, clicar ací.


CONTACTAR AMB EL SARC

Formulari de contacte per a qualsevol consulta general