On està el SARC?

Contacte

sarc@dival.es
96 388 25 25

SARC, Servei d’Assistència i Recursos Culturals. Àrea de Cultura. Diputació de València

Carrer Corona, 36 – 46003 València
Edifici Centre Cultural La Beneficència, 2ª planta.

SARC
SARC
SARC
SARC

Parada 795 Guillem de Castro – Corona

   

Parada 796 Guillem de Castro – Na Jordana

Parada 1305 Guillem de Castro – Llíria

       

Parada 1425 Petxina – Túria

Estació 001 Guillem de Castro, 118
(junt a l’IVAM)