Projectes Intermunicipals

Esta convocatòria té com a objecte finançar mitjançant subvenció la creació, execució i consolidació de projectes culturals intermunicipals a la província de València.

La seua finalitat és afavorir la cooperació municipal per a millorar l’oferta cultural i optimitzar recursos, promoure i fomentar el sector cultural valencià i augmentar la visibilitat dels municipis participants. Els projectes culturals intermunicipals, objecte d’esta subvenció, hauran de desenvolupar activitats o accions relacionades amb les arts escèniques, la música, les arts plàstiques, la cinematografia, la cultura tradicional o el foment de la lectura.

CONVOCATÒRIA 2023 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: BOP 46 de 7 de març de 2023

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 8 al 28 de març de 2023.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS


PUBLICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ: BOP 130 de 6 de juliol de 2023

PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA CONCESSIÓ: BOP 189 de 28 de setembre de 2023

PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS: primer termini voluntari ( 1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONSACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS