Projectes Intermunicipals


Són projectes culturals que desenvolupen alguna de les següents temàtiques: arts escèniques (teatre, circ, dansa i música), arts plàstiques, cinematografia, cultura tradicional i el foment a la lectura.

Queden excloses d’esta convocatòria les activitats taurines, pirotècniques, turístiques, gastronòmiques, esportives, socioculturals, mediambientals, les trobades i intercanvis culturals, els mercats tradicionals, fires o porrats, els premis literaris i els projectes referits a música clàssica, de cambra o música de banda, les activitats culturals pertanyents a la programació de setmanes culturals, festes majors, patronals o populars i celebracions o festivitats religioses.

CONVOCATÒRIA 2022

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat al BOP 42 de 2 de març de 2022. Text complet en les instruccions de la subvenció.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: del 3 al 24 de març de 2022.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS


ACTUALITZACIÓ DADES DE CONTACTE MUNICIPALS

Donada la pròxima desaparició dels correus electrònics de les entitats locals sota el domini @gva.es us recordem que podeu actualitzar les dades de contacte en el formulari permanent que tenim a la vostra disposició. D’esta manera podrem enviar les informacions rellevants quant a subvencions, terminis, etc,… a les persones adequades (alcaldies, regidories i personal tècnic de cultura) en cada municipi.

Formulari d’actualització de contactes en les entitats locals