Projectes Intermunicipals

Esta convocatòria té com a objecte finançar mitjançant subvenció la creació, execució i consolidació de projectes culturals intermunicipals a la província de València. La seua finalitat és afavorir la cooperació municipal per a millorar l’oferta cultural i optimitzar recursos, promoure i fomentar el sector cultural valencià i augmentar la visibilitat dels municipis participants. Els projectes culturals intermunicipals, objecte d’esta subvenció, hauran de desenvolupar activitats o accions relacionades amb les arts escèniques, la música, les arts plàstiques, la cinematografia, la cultura tradicional o el foment de la lectura.


CONVOCATÒRIA 2023 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

Publicació de la convocatòria: BOP 46 de 7 de març de 2023.

Presentació de les sol·licituds: des del 8 al 28 de març de 2023.


JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 6 de 9 de gener de 2024.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ – INSTRUCCIONS

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 130 de 6 de juliol de 2023.

Correcció d’errors: BOP 189 de 28 de setembre de 2023.


ACCÉS A L’ARXIU HISTÒRIC DE CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS