Contactes municipals

LLISTATS CONTACTES MUNICIPALS

Estos llistats públics poden ser utilitzats pels professionals per a posar-se en contacte amb els municipis. El SARC no pot garantir la disponibilitat, així com l’atenció dels correus electrònics de tercers. S’ha arreplegat la informació amb la màxima actualització possible.

Contactes Municipals (correus electrònics i telèfons)

ACTUALITZACIÓ: febrer 2023.