Preguntes freqüents Alta Catàleg SARC

INFORMACIÓ – ALTA DE NOVES ACTIVITATS 2024

On es presenten les propostes culturals?

Les propostes culturals es presenten mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de Valencia, secció Cultura.

Com es presenten les propostes culturals?

Les dades de les activitats culturals i la documentació requerida s’emplenen únicament mitjançant un formulari de la web del SARC.

Enllaç al formulari d’alta

En el seu correu electrònic rebrà dos documents en PDF:
– La fitxa tècnica amb els continguts de l’activitat introduïts en el formulari, per al seu arxiu.
– La sol·licitud de l’alta (PDF anomenat “document_seu”) que haurà de presentar a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València per a finalitzar el tràmit d’alta de l’activitat.

Quin és el límit de propostes que es poden presentar?

El nombre màxim de propostes per nom fiscal que es poden presentar a la selecció del Catàleg és de deu per a empreses i persones autònomes i de cinc per a associacions; excepte per a la modalitat d’audiovisuals, que podrà ser fins a vint. Per a propostes de la modalitat d’arts escèniques, i únicament per a empreses distribuïdores que actuen en representació d’unes altres, no s’estableix límit de propostes.

Quin tipus de propostes culturals poden formar part del Catàleg?

La classificació de les modalitats i estils de les propostes del Catàleg es poden consultar a la convocatòria i formaran part aquelles que complisquen els requisits de la mateixa.

Com s’entreguen els vídeos o audios de les propostes culturals?

Mitjançant un camp en el formulari de la web del SARC, on es pot incloure un enllaç de serveis de transferència d’arxius informàtics basats en el núvol (YouTube, Vimeo, WeTransfer, Dropbox, Mega, Google Drive…). D’esta manera no fa falta enviar còpia física (CD, DVD,…) perquè el SARC procedirà a la descàrrega i arxiu dels enllaços.
IMPORTANT: No s’ha de confondre este enllaç amb l’enllaç promocional del formulari, on s’ha d’incloure, si es desitja, una versió reduïda de l’activitat per a la seua difusió pública en el Catàleg.

Com s’envien els formats digitals dels espectacles complets o activitats presentades, si no s’ha posat enllaç en el formulari de la web del SARC en el moment de la sol·licitud?

Mitjançant l’enviament d’un enllaç de serveis de transferència d’arxius informàtics basats en el núvol (YouTube, Vimeo, WeTransfer, Dropbox, Mega, Google Drive…) a l’adreça de correu electrònic catalogo.sarc@dival.es, identificant l’arxiu amb el codi intern que apareix en el correu o en el PDF del formulari de sol·licitud, juntament amb el nom de l’empresa o persona interessada que el presenta i el títol de l’activitat / espectacle.

És imprescindible presentar tots i cadascun dels documents requerits en esta convocatòria, per a continuar amb la tramitació de l’expedient.

Què succeeix si falta algun document o la documentació és incorrecta?

El SARC comunicarà la falta de qualsevol tipus de document mitjançant una notificació electrònica. L’esmena es farà mitjançant la carpeta ciutadana / seu electrònica.

El SARC podrà requerir qualsevol altre document que considere necessari per a la valoració de la proposta cultural per a formar part del Catàleg.

Si presente més d’una proposta cultural, s’ha de presentar tota la documentació genérica cada vegada?

La documentació genérica només haurà d’adjuntar-se una vegada, encara que es presenten diverses propostes culturals (apartat A de la convocatòria).

Com sé si les propostes han sigut seleccionades?

El SARC efectua un procés de selecció técnica de les propostes culturals presentades mitjançant la revisió i valoració d’estes. Una vegada realitzat este procés, les propostes seleccionades passaran a formar part del Catàleg. En qualsevol cas, es comunicarà als professionals tant les propostes seleccionades com les no seleccionades.

Quan es publicará el Catàleg 2024-2027?

El Catàleg 2024-2027 es publicarà durant el mes de febrer de 2024 amb les propostes culturals seleccionades que hagen sigut rebudes fins al 31 de desembre del 2023.