Reconeixements de la Cultura

QUÈ SÓN ELS RECONEIXEMENTS

Els reconeixements seran proposats per comissions de valoració constituïdes per un mínim de tres integrants del personal dels diferents Serveis i Museus de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

Els criteris tècnics de valoració podran ser:

 • La singularitat cultural.
 • Posada en valor dels recursos del patrimoni cultural i natural tant del municipi com de la comarca.
 • Encapçalar al costat d’altres municipis o entitats de la comarca la creació de projectes i itineraris culturals, que suposen el funcionament en xarxa, i que faciliten les economies d’escala.
 • Implicació en la utilització i difusió del valencià.
 • Afavorir projectes que reconeguen la diversitat cultural i el multiculturalisme.
 • Valorar l’augment de l’oferta cultural de la comarca o del municipi, com un objectiu estratègic de la seua política cultural.
 • Fomentar la regeneració urbana, a través de projectes de rehabilitació del patrimoni, que suposen la creació de nous equipaments culturals.
 • Captació de nous públics, especialment del públic jove.
 • Ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials.
 • Fomentar activitats que servisquen per a lluitar contra la violència de gènere.
 • Afavorir valors com la igualtat o el respecte a la diversitat sexual.
 • Preservació i promoció del patrimoni immaterial valencià.

PREMIS ATORGATS PEL SARC