Catàleg SARC

CATÀLEG SARC 2023

El Catàleg està en actualització permanent. Qualsevol dubte o comunicació d'incidència amb els continguts del Catàleg ha de tramitar-se mitjançant l'adreça de correu electrònic catalogo.sarc@dival.es

El SARC elabora anualment el Catàleg d’Activitats Culturals amb la finalitat de promocionar al sector cultural de la província de València i proporcionar una eina d’utilitat als gestors culturals i responsables municipals en la preparació de les seues programacions.
El catàleg està dividit en sis modalitats principals on apareixen propostes formulades per empreses, associacions i persones autònomes.
El SARC no es fa responsable, ni compartix necessàriament, els continguts de text, fotogràfics o els vídeos externs enllaçats des del Catàleg, la titularitat dels quals correspon a les empreses, grups i professionals inclosos.
Estos continguts es mostren amb la finalitat exclusiva de promoció i difusió de les activitats.

Què és el codi del meu catàleg?
Una eina per a preparar les programacions culturals. Amb el codi del meu catàleg i el número PIN personal es guarden les activitats triades per a poder recuperar-les més tard en un catàleg personalitzat.
Es pot crear un nou codi del meu catàleg i afegir activitats en tants catàlegs com siguen necessaris.

Protegim el medi ambient.
No imprimisca el catàleg si no és necessari. Pot utilitzar el codi del meu catàleg per a consultar i mantindre el seu catàleg en qualsevol moment, així com compartir-lo.