Catàleg SARC

CATÀLEG SARC EDICIÓ 2024 – 2027

Consultes sobre el Catàleg SARC, poden ser enviades al correu catalogo.sarc@dival.es


CATÀLEG SARC

Mitjançant la publicació digital del Catàleg, el SARC promou la difusió de propostes culturals i espectacles d’empreses, professionals autònoms i associacions culturals de la província de València, perquè puga ser utilitzat com a recurs o eina tècnica per qualsevol entitat pública o privada per a elaborar les seues programacions culturals de mode habitual o puntual. El catàleg està dividit en sis modalitats principals on apareixen propostes formulades per empreses, associacions i persones autònomes.
El SARC no es fa responsable, ni compartix necessàriament, els continguts de text, fotogràfics o els vídeos externs enllaçats des del Catàleg, la titularitat dels quals correspon a les empreses, grups i professionals inclosos.
Estos continguts es mostren amb la finalitat exclusiva de promoció i difusió de les activitats. El Catàleg del SARC publicat en 2024 tindrà una vigència fins a l’exercici 2027, aprovat pel decret 13201 de 23 d’octubre de 2023 del diputat delegat de l’Àrea de Cultura, publicat en el BOP 211 de 2 de novembre de 2023 on s’aprova la creació de l’expedient d’elaboració, selecció, gestió i publicació del Catàleg d’Activitats Culturals 2024-2027.

Què és el codi del meu catàleg?
Una eina per a preparar les programacions culturals. Amb el codi del meu catàleg i el número PIN personal es guarden les activitats triades per a poder recuperar-les més tard en un catàleg personalitzat.
Es pot crear un nou codi del meu catàleg i afegir activitats en tants catàlegs com siguen necessaris.

Protegim el medi ambient.
No imprimisca el catàleg si no és necessari. Pot utilitzar el codi del meu catàleg per a consultar i mantindre el seu catàleg en qualsevol moment, així com compartir-lo.