Convocatòries SARC 2021

Com a conseqüència de la pandèmia de Covid 19 les convocatòries habituals del SARC en anys anteriors es van concentrar de forma genèrica dins de la marca “SARC als Pobles” per afavorir i simplificar la gestió de les entitats locals en la convocatòria 2021.

SARC ALS POBLES 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat en el BOP 70 de 15 d’abril.

TEXT COMPLET DE LA CONVOCATÓRIA

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 16 d’abril fins al 6 de maig.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: BOP 144 de 28 de juliol.

CORRECCIÓ D’ERRORS CONCESSIÓ SUBVENCIONS: BOP 197 d’11 d’octubre.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2022.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 2 de 4 de gener de 2022.

Segon i últim grup de justificacions: BOP 75 de 21 d’abril de 2022.


PREMIS LITERARIS 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat en el BOP 70 de 15 d’abril.

TEXT COMPLET DE LA CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Des del 16 d’abril fins al 6 de maig.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: BOP 144 de 28 de juliol.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2022.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS

Primer grup de justificacions en termini voluntari. BOP 2 de 4 de gener de 2022.

Segon i últim grup de justificacions. BOP 68 de 7 d’abril de 2022.


CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA 2021

Convocatòria CMC 2021 (extracte): BOP 98 de 25 de maig de 2021

TEXT COMPLET DE LA CONVOCATÒRIA

Termini de sol·licitud: des del 26 de maig fins al 26 de juliol de 2021

Resolució de concessió CMC 2021: BOP 197 d’11 d’octubre de 2021