Reconeixements de la Cultura 2023

CRITERIS DE CONCESSIÓ

S’estableixen els criteris que regiran la selecció dels possibles candidats a rebre el guardó de reconeixement cultural. Els criteris establits són específics i estan relacionats amb les accions desenvolupades per les entitats locals en referència a la participació i aprofitament dels recursos oferits a les entitats locals de la província per part del SARC durant l’any 2023:

 • a) Aprofitament dels recursos econòmics determinats a la convocatòria de subvenció per a les Programacions culturals municipals (SARC als pobles). Es valora que la programació cultural de l’entitat estiga composada íntegrament per activitats (Categoria A) emmarcades en els àmbits culturals d’arts escèniques, audiovisuals, arts plàstiques, música, tradicions i tallers culturals, i la quantitat econòmica de subvenció concedida siga major a la quantitat econòmica de referència de la convocatòria.
 • b) Ús i aprofitament de les propostes culturals incloses en el Catàleg d’Activitats Culturals, que gestiona i publica anualment el SARC, com a recurs per a l’elaboració de la programació cultural de l’entitat. Este criteri posa en valor tant el sector cultural i associatiu valencià que ha confiat al SARC de la Diputació de València la difusió de les seues propostes, com el treball del personal d’este Servei que any rere any actualitza este recurs de gran valor cultural.
  Es valora que almenys el 50% de la programació incloga activitats recollides al Catàleg d’Activitats Culturals.
 • c) Participació en altres convocatòries de subvenció gestionades pel SARC, adreçades tant a programacions d’activitats com a projectes culturals i que es relacionen a continuació:
  • Projectes culturals singulars
  • Festivals, mostres i certàmens culturals
  • Programacions de música clàssica i música antiga
  • Actes commemoratius.
  • Projectes culturals intermunicipals
  • Premis i concursos literaris.

Una vegada establits els criteris i seleccionats els finalistes i en funció dels criteris tècnics previstos en el Decret, la Comissió estableix valorar les entitats finalistes i puntuar cinc aspectes tècnics amb un valor màxim de 9 punts repartits de la manera següent:

 • La implicació del personal de les entitats en la participació en els diferents programes de subvenció, execució dels projectes i compliment de les obligacions com a entitats beneficiàries: 3 punts.
 • La singularitat, interdisciplinarietat i repercussió territorial dels seus projectes: 3 punts
 • L’ús i difusió del valencià: 1 punt
 • Captació de nous públics: 1 punt
 • Difusió de la seua oferta cultural: 1 punt

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La Comissió de valoració proposa reconéixer l’activitat cultural de l’ajuntament de Quart de Poblet per ser l’entitat amb major puntuació i, per tant, reuneix en major mesura els criteris establerts anteriorment i que tenen el reflex tant en la seua programació cultural com en els altres projectes culturals que desenvolupa.

La gala de lliurament del premi a proposta del SARC tindrà lloc el dimarts 5 de desembre de 2023, a les 18.30 hores, a l’auditori Molí de Vila de Quart de Poblet, amb l’actuació dels alumnes del Conservatori Mestre Molins i l’espectacleRoda” de Marea Danza.


Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la concessió de reconeixements de l’Àrea de Cultura a l’activitat cultural, any 2023. BOP 228 de 27 de novembre de 2023