Cessió publicacions Àrea de Cultura

EXERCICI 2022

Requisits de les entitats que sol·liciten l’adhesió

Podran sol·licitar l’adhesió a la cessió gratuïta de publicacions editades des de l’Àrea de Cultura de la Diputació els ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb biblioteques o agències de lectura públiques.

Anunci del procediment de cessió gratuïta de publicacions de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València – BOP 48 de 10 de març de 2022

Entitats adherides a la convocatòria – BOP 87 de 9 de maig de 2022

Aprovació de l’enviament I dels lots adjudicats – BOP 130 de 8 de juliol de 2022


Model d’acta de recepció del lot I de publicacions