Cessió publicacions Àrea de Cultura

EXERCICI 2022 / 2023

Requisits de les entitats que sol·liciten l’adhesió

Podran sol·licitar l’adhesió a la cessió gratuïta de publicacions editades des de l’Àrea de Cultura de la Diputació els ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de València amb biblioteques o agències de lectura públiques.


Anunci del procediment de cessió gratuïta de publicacions de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València – BOP 48 de 10 de març de 2022

Entitats adherides a la convocatòria – BOP 87 de 9 de maig de 2022


MODEL DE L’ACTA DE RECEPCIÓ

Model de l’acta del lot 6

Model de l’acta del lot 5

Model de l’acta del lot 4

Model de l’acta del lot 3


APROVACIÓ DE L’ENVIAMENT DELS LOTS ADJUDICATS

Lot 6 – BOP 166 de 28 d’agost de 2023

Lot 5 – BOP 123 de 27 de juny de 2023

Lot 4 – BOP 87 de 8 de maig de 2023

Lot 3 – BOP 75 de 19 d’abril de 2023

Lot 2 – BOP 249 de 29 de desembre de 2022

Lot 1 – BOP 130 de 8 de juliol de 2022