Consells Municipals de Cultura


L’Àrea de Cultura i el SARC de la Diputació de València van iniciar en 2020 una línia d’ajudes per a estimular la creació dels Consells Municipals de Cultura (CMC). Durant el primer any han pogut optar a este tipus d’ajudes fins a un total de 16 ajuntaments, que ja tenien, o han constituït recentment, els seus CMC.

Les ajudes, que en l’exercici 2020 han arribat als 30.000 euros, tindran un important increment en la convocatòria 2021 del SARC. Es tracta, en moments difícils per al sector cultural, d’unes mesures d’estímul a la cultura en clau municipalista.


PROGRAMA SUBVENCIONS CMC

CONVOCATÒRIA 2020

Resolució subvenció CMC 2020

CONVOCATÒRIA 2021

Pendent de publicació


DOCUMENTS CMC

En esta secció anirem recopilant els documents que regulen la creació i el funcionament dels CMC als diferents pobles de la província de València.

Documentació sobre els CMC


JORNADA SOBRE ELS CMC

El passat 1 de març de 2021 es va celebrar una jornada de reflexió i anàlisi dels CMC. Ací es pot consultar el programa i la gravació de totes les intervencions.

Jornada informativa sobre els CMC


Consell municipal de cultura

Es recomana a les corporacions municipals la creació dels Consells Municipals de Cultura, que amb una visió plenament local, poden ajudar a enfortir el teixit cultural, a fer-la més inclusiva i cohesionar la ciutadania. Els CMC, com a òrgans d’assessorament, poden ser un bon instrument per al foment d’una participació més activa en els projectes culturals.

En un horitzó un poc més avançat, es tracta també que els ajuntaments puguen aprofundir en el debat cultural participatiu, i anar configurant a poc a poc, uns Plans d’Acció Cultural (PMAC) que dibuixen les necessitats òptimes d’equipaments, personal, línies de treball i prioritats culturals en el present i en el futur de cada poble.

Els projectes culturals municipals necessiten ajustar-se a paràmetres de sostenibilitat econòmica i a criteris realistes que prioritzen les necessitats de cada municipi. A més, la conjuntura social del moment planteja la necessitat d’anar impregnant el debat cultural dels objectius del desenvolupament sostenible, un programa que des de la UNESCO ha marcat la fita de 2030 per aconseguir superar importants reptes: com l’eradicació de la pobresa, l’educació de qualitat, el treball decent, la lluita contra el canvi climàtic, etc.