Programacions de Arts Plàstiques i Visuals – Sol·licitud i Justificació


Les programacions d’arts plàstiques i visuals hauran d’incloure almenys dues exposicions, les quals hauran d’exhibir-se durant un període mínim d’obertura al públic de catorze dies, consecutius o no.

Arts plàstiques i visuals: ceràmica, dibuix, escultura, gravat, pintura, còmic, disseny gràfic i editorial, fotografia, videoart, instal·lacions i performances.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 190 de 3 d’octubre de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2023.

Una vegada publicada la resolució d’adjudicació en el BOP, i sempre que haja finalitzat la seua programació, les entitats beneficiàries podran justificar la subvenció de manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2022. En cap cas es permetrà justificació parcial de les despeses subvencionades.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 5 de 9 de gener de 2023

Segon grup de justificacions: pendent de resolució i publicació.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

1 – TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

Convocatòria PROGRAMES SINGULARS 2022

Extracte publicat al BOP 91 de 13 de maig de 2022. Termini de presentació: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022.


2 – FORMULARI PER A GENERAR L’ANNEX I

Enllaç formulari Annex I – PROGRAMACIÓNS D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS 2022

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l’Annex I.

El PDF generat s’ha d’adjuntar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

3 – ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció CULTURA)

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Accés disponible a partir del dia hàbil següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.