Festivals, Mostres i Certàmens Culturals – Sol·licitud

Esta convocatòria té com a objecte finançar a les entitats locals de la província de València la realització de projectes culturals singulars, amb continguts i identitat pròpia i diferenciada de les activitats incloses en la programació cultural municipal.

Podran beneficiar-se d’esta subvenció les mancomunitats de municipis i els ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2023 – INSTRUCCIONS

1 – TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

Extracte publicat en el BOP 97 de 22 de maig de 2023.
Termini de presentació: del 23 de maig al 12 de juny de 2023.

Convocatòria PROJECTES SINGULARS 2023

Preguntes freqüents

Guia per a l’elaboració d’un projecte cultural


2 – FORMULARI PER A GENERAR L’ANNEX I

Enllaç formulari Annex I – FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l’Annex I.

El PDF generat s’ha d’adjuntar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

3 – ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció CULTURA)

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. 
Accés disponible a partir del dia hàbil següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.