Festivals, Mostres i Certàmens Culturals – Sol·licitud

Els festivals, mostres o certàmens culturals objecte d’esta subvenció hauran d’haverse celebrat, almenys en cinc edicions, en els últims huit anys. Els projectes subvencionats hauran d’estar integrats per un mínim de quatre activitats culturals, dedicades a una o diverses manifestacions artístiques, d’entre les següents:

  • música (exceptuant la música de banda)
  • arts escèniques (teatre, dansa, circ, etc.)
  • arts plàstiques
  • cinematografia
  • animació lectora
  • cultura tradicional

El festival, mostra o certamen cultural, haurà de celebrar-se en un període temporal determinat, que podrà durar un o diversos dies.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

1 – TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

Convocatòria PROGRAMES SINGULARS 2022

Extracte publicat al BOP 91 de 13 de maig de 2022. Termini de presentació: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022.


2 – FORMULARI PER A GENERAR L’ANNEX I

Enllaç formulari Annex I – FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l’Annex I.

El PDF generat s’ha d’adjuntar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

3 – ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció CULTURA)

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Accés disponible a partir del dia hàbil següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.