Premis literaris

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria tenen per objecte la realització de premis i concursos literaris, entesos com a certàmens de literatura que comporten la concessió d’un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l’obra. Els premis i concursos literaris objecte d’esta subvenció hauran d’haver-se celebrat, almenys, en cinc edicions, realitzades de manera continuada o no, en els últims huit anys. És una línia de subvenció orientada a municipis de menys de 100.000 habitants i mancomunitats de la província de València. Només un projecte per entitat, amb una subvenció màxima de 8.000 €.


DATES CONVOCATÒRIA 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Pendent.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: quinze dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, pendent.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Pendent

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: Segons convocatòria, pendent.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Pendent.


SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ