Convocatòries SARC 2023


1 – PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL 2023

SOL·LICITUD

Publicació de la convocatòria: BOP 46 de 7 de març de 2023

Text complet de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds: des del 8 al 28 de març de 2023.

RESOLUCIÓ

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 130 de 6 de juliol de 2023

JUSTIFICACIÓ

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 6 de 9 de gener de 2024.

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en segon termini: BOP 82 de 29 d’abril de 2024.


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS 2023

SOL·LICITUD

Publicació de la convocatòria: BOP 46 de 7 de març de 2023.

Text complet de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds: des del 8 al 28 de març de 2023.

Correcció d’errors: BOP 189 de 28 de setembre de 2023.

RESOLUCIÓ

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 130 de 6 de juliol de 2023.

JUSTIFICACIÓ

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 6 de 9 de gener de 2024.

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en segon termini: BOP 84 de 2 de maig de 2024.


3 – PREMIS LITERARIS 2023

SOL·LICITUD

Publicació de la convocatòria: BOP 75 de 19 d’abril de 2023

Text complet de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds: des del 20 d’abril fins al 12 de maig de 2023.

RESOLUCIÓ

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 137 de 17 de juliol de 2023.

JUSTIFICACIÓ

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 5 de 8 de gener de 2024.

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en segon termini: BOP 80 de 25 d’abril de 2024.


4 – PROJECTES SINGULARS 2023

SOL·LICITUD

Publicació de la convocatòria: BOP 97 de 22 de maig de 2023.

Text complet de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds: des del 23 de maig fins al 12 de juny de 2023.

RESOLUCIÓ

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 189 de 28 de setembre de 2023.

JUSTIFICACIÓ

Presentació de les justificacions: primer termini voluntari (1 de desembre de 2023); termini final (24 de gener de 2024).

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en primer termini voluntari: BOP 5 de 8 de gener de 2024.

Publicació de l’aprovació de les justificacions presentades en segon termini: BOP 76 de 19 d’abril de 2024.


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA 2023

SOL·LICITUD

Publicació de la convocatòria: BOP 97 de 22 de maig de 2023

Text complet de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds: Des del 23 de maig fins al 22 de juny de 2023

RESOLUCIÓ

Publicació de la concessió de la subvenció: BOP 189 de 28 de setembre de 2023

JUSTIFICACIÓ

Presentació de les justificacions: fins al 15 de novembre de 2023

APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS

Publicació de l’aprovació de les justificacions: BOP 6 de 9 de gener de 2024.