Convocatòries SARC 2022

1 – PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022

RESOLUCIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 128 de 6 de juliol de 2022

Concessió 2 subvenció 2022 – BOP 144 de 28 de juliol de 2022

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 3 de 4 de gener de 2023

Segon grup de justificacions: BOP 75 de 19 de abril de 2023


2 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Termini convocatòria 2022: del 3 al 24 de març de 2022

RESOLUCIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 128 de 6 de juliol de 2022

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 4 de 5 de gener de 2023

Segon grup de justificacions: BOP 63 de 30 de març de 2023


3 – PREMIS LITERARIS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Termini convocatòria 2022: del 29 d’abril al 19 de maig de 2022

RESOLUCIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 144 de 28 de juliol de 2022

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 4 de 5 de gener de 2023

Segon grup de justificacions: BOP 70 de 12 d’abril de 2023


4 – PROJECTES SINGULARS

SOL·LICITUD

Text complet de la convocatòria

Termini convocatòria 2022: des del 16 de maig al 3 de juny de 2022

RESOLUCIÓ

Concessió subvenció 2022 – BOP 190 de 3 d’octubre de 2022

JUSTIFICACIÓ

Termini justificació: 1 de desembre de 2022 (voluntària) / 10 de gener de 2023 (termini final)

Primer grup de justificacions en termini voluntari: BOP 5 de 9 de gener de 2023

Segon grup de justificacions: BOP 63 de 30 de març de 2023


5 – CONSELLS MUNICIPALS DE CULTURA

PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA:
– BOP 96 de 20 de maig de 2022.
– BOP 101 de 27 de maig de 2022. (Correcció termini de presentació)

Text complet de la convocatòria

Termini convocatòria 2022: fins al 29 de juliol de 2022

Concessió subvenció 2022 – BOP 190 de 3 d’octubre de 2022