Convocatòries SARC 2020

NOTA: Com a conseqüència de la pandèmia de Covid 19 les convocatòries habituals del SARC en anys anteriors es van concentrar de forma genèrica dins de la marca “SARC als Pobles” per afavorir i simplificar la gestió de les entitats locals en la convocatòria 2020.

CLÀUSULES GENERALS 2020

SARC ALS POBLES 2020

PREMIS LITERARIS 2020

FONS EDITORIAL DE PUBLICACIONS 2020

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre cessió gratuïta de publicacions del fons bibliogràfic a biblioteques públiques i centre de lectura dependents d’entitats locals.

BOP 161 – 21 d’agost de 2020

Adjudicació i cessions gratuïtes dels lots de publicacions del fons bibliogràfic de la Diputació, any 2020, amb destinació a biblioteques públiques i centres de lectura dependents d’ajuntaments de la província.

BOP 6 – 12 de gener de 2020


ACTA DE RECEPCIÓ per a la justificació

Disponible el model per a descàrrega i emplenar en la secció de Documentació, per a la seua posterior presentació mitjançant la Carpeta Ajuntament en la Seu Electrònica de la Diputació de València.

Acta de recepció – Fons Editorial