Reconeixements de la Cultura 2021

Criteris de concessió

a) Ús i aprofitament de les propostes culturals incloses en el catàleg d’activitats que elabora i publica anualment el SARC per a recolzar els ajuntaments en l’elaboració de la seua programació cultural municipal.

b) Aprofitament dels recursos econòmics, establerts per la convocatòria Sarc als pobles, íntegrament en programació d’activitats emmarcades en els àmbits culturals d’arts escèniques, arts plàstiques, música, tradicions i tallers culturals.

c) Participació en convocatòries de subvencions gestionades pel SARC adreçades tant a programacions d’activitats com a projectes culturals i que es relacionen a continuació:

• Programació d’activitats culturals i festes populars –SARC als pobles, on s’inclou també: Projeccions audiovisuals, Festivals, mostres i certàmens culturals, Programacions de música clàssica i música antiga, Projectes culturals intermunicipals i actes commemoratius.

• Premis i/o concursos literaris.

d) Coordinació, programació i dinamització cultural local basada en la cooperació a nivell local, comarcal i intercomarcal.

Proposta de la comissió de valoració

Vistos tots i cadascun dels expedients dels diferents programes de subvenció del SARC, la comissió de valoració proposa reconéixer l’activitat cultural de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida per ser l’entitat que reuneix en major mesura els quatre criteris establerts anteriorment i que tenen el reflex en els següents programes culturals desenvolupats per l’entitat guanyadora:

– Inversió econòmica en programació cultural.

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida com a cap visible de la comarca encapçala, al costat d’altres municipis o entitats de la comarca, la creació de projectes i itineraris culturals, que suposen el funcionament en xarxa, i que faciliten les economies d’escala.

– Participació en els programes de subvenció del SARC amb els següents projectes:

– Festivals, mostres i certàmens culturals: «XXXVI Mostra Internacional de Titelles de la Vall d’Albaida». Festival de caràcter comarcal amb vocació internacional. La Mostra Internacional de Titelles de la Vall d’Albaida durant les 36 edicions ha assolit una rellevància per la seua condició de certamen més antic de les arts escèniques valencianes i s’ha convertit en una de les ofertes més importants de teatre d’animació per al públic valencià. Ofereix una ampla varietat de tècniques i plantejament estètics que permeten conèixer totes les possibilitats narratives i escèniques dels titelles.

– Projectes intermunicipals: «Contes a la fresca». Contes a la fresca és un projecte promogut per l’àrea de Cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Es presenta com a alternativa d’oci cultural que ofereix un recorregut per la Vall d’Albaida als amants dels contes i la paraula dita (la més feble de les arts escèniques). Barreja a les nits d’estiu la màgia dels relats i la cultura de la comarca amb històries per a menuts i majors. L’edició 2021 s’ha centrat en comptar amb narradors i narradores locals que han complementat la tasca del narrador/a professional.

– Premis i concursos literaris «XXVII Premi de literatura eròtica de la Vall d’Albaida». Es tracta de l’únic guardó en literatura eròtica convocat per una institució pública en tota Espanya. A més, per la seua singularitat temàtica, conforma una de les principals convocatòries literàries del territori valencià. El certamen consolida els objectius de foment de la literatura en valencià des de l’òptica específica del gènere eròtic; i el reconeixement de la Vall d’Albaida més enllà dels seus límits purament naturals com a referent turisticocultural.