Tutorial Annexos I – Programes de Subvenció

COM GESTIONAR EL CODI D’USUARI / PIN

Este document consta de dues seccions:

1 – Com emplenar el formulari i guardar-lo per a posteriors consultes o modificacions.

2 – Com recuperar un formulari guardat.

SECCIÓ 1 – CREAR I EMPLENAR EL FORMULARI DE L’ANNEX 1

Accedim a la pàgina del formulari de la línia de subvenció corresponent.


El primer de tot és seleccionar al desplegable el nostre municipi / entitat; en eixe moment s’activa el botó “Nou”. Cliquem en eixe botó i es mostra el quadre d’introducció del PIN. El PIN el tria al seu criteri cada persona usuària, i ha d’estar format per quatre xifres.

Després d’introduir el PIN, cliquem a “Acceptar” i se’ns mostra el Codi de Formulari associat al PIN, creat de manera aleatòria. És important apuntar i conservar tant el PIN com el seu Codi de Formulari per a poder accedir de nou en un altre moment. Cada persona usuària és responsable de guardar i saber el número PIN per a poder accedir posteriorment a la informació del formulari.


Una vegada acceptem, el PIN / Codi de Formulari queda associat al formulari del municipi per a la línia de subvenció triada (cada programa de subvenció pot tindre el mateix PIN triat voluntàriament, però el sistema li assignarà a cadascun un codi diferent).

Cliquem en el botó “Guardar” i des d’este moment ja tenim la possibilitat de tornar a editar el formulari i generar un nou PDF modificat amb canvis o afegits.

SECCIÓ 2 – RECUPERAR UN FORMULARI DE L’ANNEX 1

Per a poder recuperar un formulari hem de tindre disponible el codi de formulari i el número PIN. En l’exemple que ens ocupa el codi de formulari és DTRF1X i el número PIN associat és 1234.

Accedim de nou al formulari, que en principi estarà buit de contingut, i introduïm el codi de formulari en la caixa corresponent, i a continuació cliquem en el botó “Recuperar”. No és necessari posar el nom de l’entitat.


Amb el codi introduït, en clicar a “Recuperar” el formulari ens indica que hem d’escriure el PIN associat.


En la següent pantalla veurem que després d’“Acceptar” es mostra tant el nom del municipi / entitat com les dades que havíem deixat guardats. A partir d’este moment ja podem procedir a modificar el formulari. És MOLT IMPORTANT clicar el botó “Guardar” abans de generar el nou PDF per a assegurar-nos que es guarden els canvis i el document generat és el que necessitem.