SARC als Pobles – Sol·licitud

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

1 – TEXTOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA

Convocatòria del programa SARC ALS POBLES 2022

Extracte publicat al BOP 42 de 2 de març de 2022. Termini de presentació: del 3 al 24 de març de 2022.

CATÀLEG D’ACTIVITATS CULTURALS SARC 2022

El SARC elabora anualment el Catàleg d’Activitats Culturals amb la finalitat de promocionar al sector cultural de la província de València i proporcionar una eina d’utilitat als gestors culturals i responsables municipals en la preparació de les seues programacions.

2 – FORMULARI PER A GENERAR L’ANNEX I

Enllaç formulari Annex I – SARC ALS POBLES

El PDF generat es descarrega en el directori establit en el seu navegador (per defecte la carpeta Descàrregues, generalment). Es mostra obert en pantalla depenent de la configuració de cada equip. També es rep una còpia per a arxiu en el correu electrònic 1 introduït en l’Annex I.

El PDF generat s’ha d’adjuntar a la resta de la documentació sol·licitada en la convocatòria, mitjançant la Carpeta Ajuntament de la Seu Electrònica de la Diputació de València.

3 – ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA (Carpeta Ajuntament, secció CULTURA)

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València

Presentació mitjançant signatura electrònica autoritzada de la sol·licitud de subvenció. Accés des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP.


TUTORIALS / AJUDA

Consulta la secció d’ajuda per resoldre els dubtes més habituals.