SARC als Pobles

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Incorpora les ajudes per a les festes populars als municipis de menys de 5.000 habitants. Queda estructurat en diversos trams de concessió econòmica, en funció de la població de cada municipi.


DATES CONVOCATÒRIA 2021

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Pendent.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: quinze dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, pendent.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: Pendent

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: Segons convocatòria, pendent.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: Pendent.

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ