Renovació catàleg

PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ 2023 a 2024/2027

Inscripció renovacions a Catàleg 2024/2027

Termini obert des del 6 de novembre de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.

Estes dates es poden modificar per raons tècniques i d’organització.


Els professionals del sector cultural de la província de València amb propostes en el Catàleg d’Activitats Culturals 2023, poden formalitzar la seua renovació per al període 2024/2027, remetent la sol·licitud al SARC mitjançant la Seu Electrònica de la Diputació de València.

En l’enllaç posterior està disponible el formulari que, una vegada emplenat amb les activitats a renovar, envia al correu electrònic de l’empresa, professional o associació, un PDF per cada activitat renovada per a la seua remissió al SARC via la Seu Electrònica.

Una vegada obtingut el PDF o PDFs han d’enviar-se al SARC únicament a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València. És necessari disposar de signatura electrònica de la ACCV, la FNMT o el DNI electrònic.

El SARC sol·licitarà de nou la documentació de les activitats que es presenten a renovació, si la documentació d’exercicis anteriors està incompleta o obsoleta. S’enviarà notificació mitjançant la Carpeta Ciutadana / Seu Electrònica amb el detall dels documents a entregar en el termini de deu dies.


CONVOCATÒRIA

Convocatòria del Catàleg d’Activitats Culturals SARC 2024/2027

Preguntes freqüents – Renovació Catàleg 2024/2027


INSTRUCCIONS GENERALS

PAS 1 – FORMULARI DE RENOVACIÓ

El formulari mostra totes les activitats vigents en el Catàleg 2023 en introduir el CIF / NIF / NIE de l’empresa, professional o associació, havent de triar les activitats a renovar marcant la “x” del quadre. Cal marcar també el botó d’autorització per a mostrar les dades de contacte.

El correu electrònic de l’empresa, professional o associació on es rep el PDF o PDFs que genera el formulari és el vigent per a la campanya 2023. Es pot consultar contactant amb el SARC per a la seua confirmació o modificació, si fora necessari. Este sistema té l’objectiu de garantir la seguretat de les dades i la veracitat del procés de renovació.

MOLT IMPORTANT: com a novetat enguany, cal enregistrar de forma individual a la Seu Electrònica tants PDFs com activitats s’hagen renovat, per generar un únic expedient diferenciat per a cada activitat. No s’admetran sol·licituds de renovació que continguen més d’un PDF amb activitats diferents.

FORMULARI DE RENOVACIÓ D’ACTIVITATS – CATÀLEG SARC 2024/2027


PAS 2 – ENVIAMENT DEL PDF O PDFS DE LES FITXES DE RENOVACIÓ

Seu Electrònica de la Diputació de València – Cultura


SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS DE LES ACTIVITATS / ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Els possibles canvis que es vulguen sol·licitar s’han de fer exclusivament a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica, entrant amb la mateixa signatura digital que va registrar l’expedient corresponent a l’activitat que es vol modificar, acompanyant un escrit en PDF amb la descripció dels canvis sol·licitats.

Per a aportar documentació requerida mitjançant notificació del SARC per a esmenar els expedients de les activitats presentades, també s’ha d’utilitzar este procediment.

Tutorial: esmenes, modificacions o baixes d’activitats del Catàleg SARC

En cas de voler modificar o canviar una imatge s’ha de fer enviant un correu a catalogo.sarc@dival.es, ja que actualment la seu no admet la càrrega de formats d’imatge.


TERMINI DE RENOVACIÓ: obert des del 6 de novembre de 2023 fins al 31 de desembre de 2023.

Estes dates es poden modificar per raons tècniques i d’organització.


El Catàleg del SARC publicat en 2024 tindrà una vigència fins a l’exercici 2027, aprovat pel decret 13201 de 23 d’octubre de 2023 del diputat delegat de l’Àrea de Cultura, publicat en el BOP 211 de 2 de novembre de 2023 on s’aprova la creació de l’expedient d’elaboració, selecció, gestió i publicació del Catàleg d’Activitats Culturals 2024-2027.