Cultura i COVID

REPOSITORI DOCUMENTAL PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS

RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ D’EVENTS CULTURALS

MESURES NORMATIVES – GENERALITAT VALENCIANA

Fi de les restriccions de caràcter autonòmic per la pandèmia

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=992349


NORMES ESPECÍFIQUES des del 21 de febrer de 2022

DOGV 9282 de 21/02/2022

RECOPILACIÓ DE NORMES ESPECÍFIQUES

Enllaç a la pàgina web de Sanitat amb les normes i les resolucions legals publicades al DOGV


Documentació recopilada amb caràcter únicament informatiu.

Les normatives supra territorials que afecten a municipis concrets i en dates concretes, han de ser consultades en el DOGV.