Cultura i COVID

REPOSITORI DOCUMENTAL PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS

RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ D’EVENTS CULTURALS

MESURES NORMATIVES – GENERALITAT VALENCIANA

NORMES ESPECÍFIQUES des del 9 d’octubre de 2021

Enllaç a la pàgina web de Sanitat amb les normes i les resolucions legals publicades al DOGV


Documentació recopilada amb caràcter únicament informatiu.

Les normatives supra territorials que afecten a municipis concrets i en dates concretes, han de ser consultades en el DOGV.